Một khi đã yêu

Một khi tình yêu chín mùi
Chia sẻ cho nhau ngọt bùi
Chôn vùi quá khứ thương đau
Tha thứ cho nhau lỗi lầm

Một khi tình yêu lên ngôi
Vị ngọt lắng đọng trên môi
Nụ hôn cướp cả linh hồn
Chỉ còn tình yêu lứa đôi

Một khi tình yêu mặn nồng
Cùng nhau muốn thành vợ chồng
Để được chung sống bên nhau
Cho tình càng thêm thắm nồng

Một khi tình yêu thiết tha
Chỉ cần có một chữ YÊU
Nằm gọn ở trong trái tim
Tim ta không còn chia đôi
Mà chỉ có mình em thôi

Ngọc Suri

Trả lời