Chúc anh hạnh phúc bên người

“CHÚC” gì đây khi hai người hai lối?
“ANH” lạnh lùng cất bước ra đi
“HẠNH” phúc đến nhưng anh không biết giữ
“PHÚC” ở đời ngắn ngủi thế sao anh
“BÊN” người ấy chúc anh luôn hạnh phúc
“NGƯỜI” anh yêu sẽ luôn ở bên anh
“ANH” hạnh phúc bên người yêu mới
“YÊU” thật lòng người ấy nhé anh!

Trả lời