Nghiêng

Em ngồi nghe lá nghiêng bay

Nghe mưa nghiêng đổ, nghe ngày nghiêng trôi

Trăng nghiêng một mảnh đơn côi
Ai nghiêng sông chảy,gió cười lẳng lơ
Nghe đời nghiêng đứt đường tơ
Lắt lay sợi nhớ, hững hờ sợi duyên
Vai nghiêng lệch mái tóc huyền
Chân em nghiêng giữa một miền áo xuân
Bàn tay nghiêng những bâng khuâng
Rũ mây xuống góc đời trần chao nghiêng
Hồn em lệnh hướng bình yên
Nghe trong tiền kiếp buồn riêng nỗi buồn.
Anna Lyn ( Nguyễn Thị Hương )

Trả lời