Hình như

Hình như giọt nước tràn ly
Hình như giọt lệ đọng mi lâu ngày
Hình như khoé mắt cay cay
Hình như ta đã tự đày đoạ ta!

Nỗi khổ này ai thấu qua
Đợi chờ lời hứa họ là cao su
Họ quên nhanh họ giả mù
Họ hát giỏi quá ta ru lòng mình.

Ta giả ngây ngô làm thinh
Để rồi phải tự một mình chịu đau
Tai vì sao bởi tại sao
Tai ương khốc liệt đổ vào thân ta.

Được rồi hãy đợi đấy nha
Ta học sống dối làm quà tặng ngay
Ta bỏ mặc chớ u hoài
Chớ oán trách tội ta đây sai lời.

Thúy Triều

Trả lời