Thơ tình nếu không có em

NẾU KHÔNG CÓ EM 

Nguyễn Trọng

Nếu đời không có em.
Loài người ngập tăm tối.
Trăng chết trong hoang dại.
Trái đất thành hoang vu. 
Nếu vắng em trong đời.
Như cánh diều đứt rơi.
Chẳng còn đâu no gió.
Sáo cũng đành im hơi
Nếu vắng em trong nhà.
Lạnh buốt cứa thịt da.
Tất cả về băng giá.
Đời còn gì lời ca. 
Vắng em là vắng hoa
Mất hẳn một món quà
Đời thành cây lá úa!
Anh còn gì vui đây?
Vắng em là vắng hết.
Vũ trụ chết từng giây. 
Mình anh sao chịu nổi
Chắc sẽ thành bệnh ngây!

Trả lời