Hạnh phúc tan vỡ – Nguyễn Duy Tuấn

Vô tình có một hôm
Em nói lời chia tay
Anh chẳng hiểu vì sao?
Ta không còn chung lối

Có phải tình đã nhạt
Em không còn yêu anh
Nên nói lời cay đắng
Khiến anh thật đau lòng

Lời thề xưa đã cạn
Ta chẳng thể vì nhau
Đến răng long đầu bạc
Hạnh phúc có là bao

Khi tình ta giang dở
Khối sầu sao không rỡ
Để lòng ta sâu lắng
Sao cay đắng cuộc đời.

Duy Tuấn

Trả lời