Trăng buồn

Trăng khuya thao thức bên thềm
Nhớ ai trăng mãi chao nghiêng dáng buồn
Ánh trăng vàng nhẹ như buông
Rèm che phủ kín nỗi buồn trong tôi
Rọi hồn tôi nỗi đơn côi
Tim sầu lẻ bóng, người ơi – đợi chờ
Nỗi buồn cô độc chẳng vơi
Chờ ai? chờ mãi! nửa đời – trăng ơi!
Thi Hồng

Trả lời