Thơ buồn trái tim đau

Thức suốt đêm nay, nhớ một người.
Một người tôi nhớ, ở xa xôi.
Trăm năm tình vẫn, duyên còn thắm.
Thương phận má hồng, lạnh gối chăn.
Một mai tình cũ, không còn nữa.
Vẫn mãi trong tôi, một bóng hình.
Em đi đường ấy, vui duyên mới.
Lối cũ tôi về, bước lẻ loi.
Xưa nay nhân thế, đau tình lỡ.
Nước mắt đêm thâu, mặn môi mềm.
Tình yêu đẹp nhất, khi còn thắm.
Vạn trái tim đau, biệt li tình.
Núi cao cho mấy, tình hơn núi.
Biển rộng sông sâu, sóng bạc đầu.
Xa mạc mênh mông, chôn tình ấy.
Biển cạn non mòn, tình vẹn nguyên.
Tình yêu chất chứa, trời thương nhớ.
Vạn kiếp trùng lai, ước một ngày.
Thương ai phận gái, con bồng bế.
Một trái tim yêu, vương chút tình.

Trả lời