Nhớ mẹ

Có một tình yêu đẹp nhất đời:
Là tình của mẹ đó.. mẹ ơi !
Mỗi độ Đông sang, Xuân về tới.
Nhớ mẹ.. đến không nói nên lời.

………. N……..

Càng nhớ sao càng.. nước mắt rơi.
Nhớ về ngày ấy quá,.. mẹ ơi !
Suốt đời của mẹ vì con cái.
Tần tảo nuôi con chẳng thảnh thơi.

. ……….H………..

Tiếc vì.. ngày ấy chẳng giàu sang.
Mẹ goá, con cõi, cảnh cơ hàn.
Hôm nay khấm khá… không còn mẹ.
Chẳng hưởng sang giàu lại ly tan.

……….O…………

Trời ơi sao lại cứ trêu tôi ?
Mãi mãi làm tôi mất mẹ rồi
Hư không vô ảnh sao tìm kiếm ?
Chỉ biết đêm về.. tưởng nhớ thôi

………V………

Thôi nhé ! an lòng mẹ của con.
Chúng con vẫn giữ mãi lòng son.
Thương yêu đoàn kết như mẹ dạy.
Dù biết rằng nay mẹ không còn.

………E……..

Mẹ ơi ! Con mới biết làm thơ.
Nhưng chưa làm tặng mẹ bao giờ.
Hôm nay con tặng cùng ba nữa.
Mong mẹ cha cùng vui với thơ.

…….M…….

Con là anh lớn: các em con.
Khuyên nhủ cùng nhau giữ cho tròn.
CÔNG,DUNG,NGÔN,HẠNH là phận gái.
TỨ ĐỨC, TAM TÙNG giữ lòng son.

………E……….

TRUNG,HIẾU, NGHĨA, NHÂN giữ phận trai.
LỄ,ĐỨC,TRÍ,TÍN luyện hằng ngày.
Giống như cha mẹ còn tại thế.
Quyết làm y hết chẳng dám sai.

……..K…….

Ba mẹ an lòng yên nghỉ đi.
Đừng thấy con chìm mãi tình si.
Rồi tưởng rằng con đang nhụt chí.
Thật sự là không ảnh hưởng gì.

……..Y………

Thay cho lời dứt, nén hương thơm.
Mỗi ngày hai bữa tới giờ cơm.
Chúng con van vái ba mẹ độ.
Có chi dùng nấy chớ vội hờn.
Nhé ! Ba mẹ nhé !..

Angiang ( sưu tầm)

Trả lời