Vu Lan về thăm cha mẹ nuôi

Con về trời đã xế chiều
Đường quê khói rạ bùi ngùi mái tranh
Vu Lan cha có về không
Mẹ con năm tháng hao gầy nhớ mong.

Cha đi mười bảy năm trời
Một mình mẹ vẫn thay cha gánh gồng
Bao nhiêu vất vả chất chồng
Nuôi con bồng cháu mong ngày lớn khôn.

Mười bảy ngày lễ Vu Lan
Nhớ cha mẹ khóc lệ tràn bờ mi
Nỗi lòng nào có nguôi ngoai
Thời gian đã nhuộm bạc phơ mái đầu.

Nắng mưa sương gió rãi giầu
Nhớ cha mẹ định mấy lần đi theo
Vì con, cháu chửa yên bề
Thương con, thương cháu mẹ không nỡ lòng.

Chúng con công tác ở xa
Một năm mới được vài lần về thăm
Dâng cha một nén nhang thơm
Nhớ cha, thương mẹ lòng con ngậm ngùi.

Tuy chẳng mang nặng đẻ đau
Nhưng ơn dưỡng dục còn hơn sinh thành
Nay con khôn lớn nên người
Ơn cha nghĩa mẹ biển trời sánh đâu.
28/08/2015
(15/07 – Lễ Vu Lan về thắp hương cho cha nuôi)

Trả lời