Tất cả là lặng im…

Tất cả là lặng im…

Biển lặng im
Lòng tôi ngổn ngang dậy sóng
Thác nguồn lặng im
Khơi tôi về trắng xóa một luồng trôi
Phố xá lặng im
Tôi vọng theo từng rập rềnh ngách ngõ
Đêm lặng im
Sâu bọ nào thổn thức giữa hồn tôi
Nhân thế lặng im
Mình tôi ngụp trồi giữa bọt bèo phù phiếm
Thiên nhiên lặng im
Rạo rực xuân về tôi trở lạnh đầu đông
Vũ trụ lặng im
Khoảng trống trong tôi quay cuồng thác loạn
Em lặng im
Tôi chỉ gửi tấm lòng
Và tôi cũng lặng im
Theo những cánh hồng đã vụn nát giữa thinh không.
(Nguyễn Thương Việt)

Trả lời