Nhớ – Dũng Black

NHỚ 

Mớm nhẹ bờ môi quyện ái tình 
Tay vòng nắm chặt đón hồn nghinh 
Phòng the năm ấy còn lưu ảnh 
Gác vắng hôm nay đã thiếu hình 
Sáng đến u buồn trong góc lặng 
Đêm về lạnh buốt giữa trời thinh 
Nằm nghe gió hát khơi niềm nhớ 
Gối chiếc chăn đơn vẫn một mình…! 
Dũng Black

Trả lời