Thơ vui mặc kệ đời

Thiên hạ sáu múi kệ họ thôi
Tôi chỉ thế, đã đủ đẹp rồi
Phải biết yêu cơ thể của bạn
Cứ phải lạc quan – kệ mẹ đời !
Thiên hạ chân dài – kệ họ thôi
Chân dài tốn vải – cho đáng đời
Chân ngắn ta tìm thằng chân ngắn
Ta cứ yêu nhau – kệ mẹ đời !

Thiên hạ vú to kệ họ thôi
Cứ có vú là tốt lắm rồi
Bạn phải biết yêu cơ thể bạn 
Cứ phải lạc quan – kệ mẹ đời !
Thiên hạ giàu có kệ họ thôi 
Có cái để ăn là tốt rồi
Trời cứ sinh voi là sinh cỏ
Cứ thế lạc quan – kệ mẹ đời !
Thiên hạ có bồ kệ họ thui
Ta ở một mình cũng thấy vui
Ngắm nhìn chúng nó yêu và bỏ
Ta cứ lạc quan – kệ mẹ đời
Thiên hạ đàn giỏi kệ họ thui
Ta chỉ cần nghe đã thấy vui
Mua một cây đàn về để ngắm
Xem chúng nó đánh và rung đùi
HIEU ORION

Trả lời