Cũng chỉ biết thương anh vậy thôi

Lờ lững dòng sông cuốn chảy trôi
Tình duyên nhằn nhọc mãi đơn côi
Bờ ơi níu chặt đau lòng sóng
Cứ để lặng im, bến sẽ bồi.
Trời không độ lượng bước anh qua
Vùng vẫy vũng đời đau xót xa
Anh bỏ mặc thời đen với trắng
Sân si chi để tuổi thêm già.
Thảy hết nỗi buồn lấp đẫy sông
Nợ đời cơm áo hỏi buồn không?
Chí trai một thuở vùng sông nước
Nay phó cho trời,trời đếm đong.

Cũng chỉ biết thương anh vậy thôi
Niềm đau muốn gánh,nhưng than ôi!
Nữ nhi phận mỏng đời chưa tỏ
Nghe rõ đêm này, giếng mắt rơi.

Anna Lyn ( Nguyễn Thị Hương )

Trả lời