Một ngày đầu đông

Không phải trên núi cao

Chẳng phải gần trời sao

Mà sương rơi ào ạt
Ngập phố xá xôn xao
Đã sang đông rồi nhỉ
Gió bấc khẽ rít gào
Trời dần buông lạnh giá
Sao buồn nhớ nôn nao… 
Kìa trong sương bàng bạc
Thấp thoáng vạt áo ai
Một mùi hương dìu dịu 
Một bóng hạc mảnh mai… 
Em đi trong vồi vội
Có ai ngóng ai trông?
Chân vấp chân…tồi tội
Có ai đợi ai mong? 
****
Tôi ơi… chầm chậm lại 
Chắc chỉ tại mùa đông
Chắc chỉ vì sương giá 
Gió nổi…chếnh chao lòng
Blog Song thu