Ghét anh

Em ghét anh để em mãi dỗi hờn 

Đêm Đông lạnh cơn gió vờn môi mắt
Em ghét anh đến lòng đau dạ thắt
Dấu yêu nào giờ quay quắt hồn thơ !
Để đêm về ôm nỗi nhớ bơ vơ
Em đong đếm tháng ngày chờ vô vọng…
Sao gieo mãi trong em hoài trông ngóng
Nhớ nhung nào làm bỏng nóng buồng tim.
Phương Nghi

Trả lời