Mình yêu ai đi thôi

Mình yêu ai đi thôi
Đông lại sắp tới rồi
Em thì đâu còn trẻ
Anh cũng sắp già rồi.

Mình yêu ai đi thôi
Để đông về thêm ấm
Để xuân sang tấp nập
Hội hè, ta cũng “đôi”

Mình yêu ai đi thôi
Để một người bớt nhớ
Để ai thôi trăn trở
Trước những gì xa xôi.

Mình yêu ai đi thôi
Để hai mình mình bận
Để khỏi không ân hận
Trước tháng ngày dần trôi

“Mình yêu ai đi thôi”
Em vẫn thường nói thế
Dẫu biết rằng không thể.
Yêu ai ngoài anh đâu!

Uyên Nhi

Trả lời