Nhớ người

Người xa khuất nẻo phương trời
Mà sao ta thấy như gần bên ta.
Hay vì yêu quá thiết tha
Cho nên ngỡ tưởng bóng ta là người.

Nhớ lời thề nguyện cùng nhau
Buồn vui chia sẻ trước sau vẹn tình
Dù đời sóng gió bể dâu
Tình ta vẫn mãi ngàn năm vuông tròn.

Lương Tiến Thuận