Ly rượu đoạn tình

Ly rượu ân tình ta đã say
Say tình tri kỹ ấm đôi tay

Say quên ngày tháng buồn đau ấy
Say thấy lòng ta nặng u hoài.

Ta chúc cho người đẹp trúc mai
Rượu nồng uống cạn chẳng thấy say

Từ nay én nhạn lìa đôi ngã
Chôn dấu tình xưa tận diêm đài.

Ngả nghiêng cành lá gió rung cây
Trăng khẽ gom mây rượu vơi đầy

Vũ trụ quay cuồng trong đôi mắt
Bất giác mơ hồ thoảng hương bay.

Ai rót cho ta chén rượu đầy
Để từng đêm trắng thấm men cay

Say cho quên hết duyên tình cũ
Nợ mấy mươi năm nợ kiếp này.

Trả lời