Thơ tình một mình Anna Lyn

Một mình hết đứng lại ngồi

Giáng Sinh đã đến thật rồi đó sao
Chúa ơi Chúa ở trên cao
Ban cho một đấng anh hào được không?
Nếu mà Chúa cứ lòng vòng
Lỡ không qua khỏi mùa đông Chúa đền.
Đấy là năm ngoái đó nhá.
Năm nay khá hơn rất nhiều:
MỘT MÌNH
Lo chi mà phải đứng ngồi
Kiểu như “chịu đấm ăn xôi” đó mà
Mặc thiên hạ nói vào ra
Nào là gái ế,gái già đã sao
Một mình thoải mái biết bao
Shopping,ăn uống xong vào ngủ ngon.
Anna Lyn

Trả lời