Tình thu

TÌNH THU…

Thu đã về rồi phaỉ không anh 
bên song .. nhìn lá rơì lìa cành 
chủt dạ ngẩn ngơ lòng cô quạnh 
Ừ chẳc bên người ..củng thu sang 
Nơi đó giỏ Thu lạnh không anh ..!
cỏ làm anh se sẳt trong lòng 
để em gởi chủt tơ trời nẳng 
dệt mảnh tình nồng sưởi ẩm anh ?
Nơi đỏ sương thu nhiều không anh 
cỏ làm lạnh lả cỏ bên thềm
cỏ làm anh nghe lòng giả buổt 
nhở chủt ồn ào của phố nhỏ xưa …
Nơi đỏ mây thu nhiều không anh ..!
bềnh bồng trôi hay vẩn phủ quanh đồi 
em xin chủt giỏ đưa mây loảng 
hưởng về đây cho em thẩy anh .. !

Trả lời