Sóng biển …em và anh

Có một lần anh đã kể em nghe
Về chuyện tình của biển xanh, sóng trắng
Biển đa tình cứ ngỡ mình sâu lắng
Lại hẹn hò cùng cát, gió và trăng

Em bảo anh:
“Hỏi dòng chảy tháng năm
Sẽ hiểu được tấm chân tình của biển”
Biển luôn dành niềm tin yêu bất diệt
Cho sóng bạc đầu rong ruổi cuối trời xa!

Biển bao ngày hát mãi khúc tình ca
Chờ sóng về khi chiều tàn tắt nắng
Nhưng cuối cùng giữa đêm khuya tĩnh lặng
Sóng lớn xô bờ đẩy sóng nhỏ ra xa…

Có một lần anh nhắc chuyện chúng ta
Em mỉm cười: “Lẽ nào như sóng – biển”
Tình yêu anh… em muôn đời bất biến
Nhưng cũng chòng chành…
…trước nhịp thở thời gian !!!

Thơ sưu tầm
Tg Hàn Vũ

Trả lời