Một chiều

Một chiều

Có một chiều em không biết đi đâu 
Đôi chân mỏi có một chiều chân mỏi 
Anh đâu biết có một chiều muốn khóc 
Sợ mai này : một chiều có nhau không ?
Có một chiều ta bỗng ngẫn ngơ 
Đường một chiều có anh cùng nhau đạp 
Trăm vòng quay có một chiều cùng hát 
Khúc thiên nhiên thanh thản giữa một chiều
Có một chiều em tìm lại nơi xưa 
Nơi có một chiều, ta đã cùng chung lối 
Giờ hai ta có một chiều xuôi, một chiều ngược gió 
Đường chỉ có một chiều sao gặp lại được nhau ?
Sưu tầm ( Thơ tình buồn )

Trả lời