Một mình

Một mình uống, một mình ăn
Một mình một chiếu, một chăn một giường
Một mình nhớ, một mình thương
Một mình thao thức đêm trường năm canh

Một mình tỉa lá uốn cành
Một mình mình viết, một mình mình xem
Một mình ngồi dưới ánh đèn
Viết đi sửa lại để xem một mình

Một mình ôn chuyện tâm tình
Một mình ca khúc, một mình mình nghe
Một mình oi bức trưa hè
Một mình nghe rõ tiếng ve kêu sầu

Một mình nhìn trước ngó sau
Một mình võ thức giữa lầu lặng yên
Một mình “thiền” để dễ quên
Một mình quán tưởng sáng lên diệu kỳ

Một mình lắm lúc ngồi ì
Hai mình có phải diệu kỳ hơn không?

(Stam)

Trả lời