Dấu chấm – Thanh Vân

Em viết cho anh lá thư tình bằng dấu hỏi :
Anh có còn yêu em nữa hay không ?
Đốt cháy thư xanh, trả lại những đau lòng
Đời bỗng chốc trượt dài như dấu ngã

Tình thành dấu chia, chia nhiều nên nhỏ qúa
Còn lại chỉ bằng dấu bé của thời gian
Dấu trừ gạch ngang xóa đi những vội vàng
Sao dấu phẩy muốn kéo dài thêm nữa!
Anh nợ em lời ngày xưa đã hứa
Trả lại anh dấu chấm hết từ đây
Những ân tình anh đem gửi gió mây
Em vô cớ đưa tay ôm nhận ẩu

Dấu chấm câu, kết thúc rồi, hỡi người yêu dấu!
Từ đây mình cách biệt mấy phương trời
Đường tình chia hai lối, rẽ hai nơi
Thôi anh nhé! duyên ta đành lỗi hẹn.

THANH VÂN

One comment

Trả lời