Nắng Hạ – Minh Tường

Hạ đã về rồi anh cũng biết
Phương trời xa đó có vui không?
Làn mây chắc cũng hùa theo nắng
Để sưởi hồng thêm chút má hồng
Nắng hạ chiều nay sao ngủ sớm
Để mưa giăng kín lối em về
Anh mơ làm nắng hoàng hôn nhạt
Sưởi ấm lòng em giữa cõi mê
Nắng ấm phương này anh cố giữ
Cho buồn duyên kiếp vội tan mau
Gởi em một chút hương mùa hạ
Khi tuyết mùa đông phủ kín.. sầu!
Giã biệt mùa đi đâu biệt thơ..
Vần.. em gieo lạc giữa cung chờ
Người đi khắc khoải mong về lại
Mang nắng hạ về xây ước mơ.
Minh Tường

Trả lời