Ngày trở về

Tôi trở về, thăm lại bến sông xưa
Nơi bến nước, có con đò năm cũ
Tiễn tôi đi, cũng vào mùa nước lũ
Em chống xuồng, con sóng phủ mênh mông

Phút chia tay, chan chứa lệ cay nồng
Mi em ướt, giữa đôi dòng nghẹn chảy
Cầm tay nhau, tôi hẹn ngày trở lại
Khúc khải hoàn, vang mãi bước quân ca

Thời gian trôi, tôi trở lại quê nhà
Còn đâu nữa, ánh dương tà một bóng
Gió cuối thu, xác lá vàng lay động
Âm thanh buồn, vang vọng tiếng ai ngân

Bến nước xưa, nay nhộm trắng bông bần
Như báo hiệu, xác pháo hồng ly biệt
Trở về đây, người xưa đâu…. có biết?
Anh nghẹn ngào, hát lại bản tình ca

+NGUYỄN THANH

Trả lời