Nhớ – Trang Nhung

NHỚ
” Tặng em tôi”

Anh đâu biết giờ này… em vẫn đợi..?
Và vẫn ngồi trên dệ cỏ hôm nào
Em cứ bảo thôi ! anh đừng đến nhé
Nhưng lại buồn, sao chẳng hiểu lòng nhau…

Sông quê mình giát vàng trăng lấp lánh
Vắng anh, sông bỗng chốc nhạt nhoà
Cõi thẳm sâu, tiếng vạc vương đâu đó
Như gọi ai.! xao xác dưới trời khuya

Anh đâu biết giờ này…em vẫn đợi
Đêm đang tan…kìa! le lói nắng trời
Nhớ khi xưa ngày lại đêm…hai đứa
Mà giờ…chỉ mình em thôi..!

Nghe tiếng thời gian rơi…sao thương.!
Bóng mãi dài thêm, chẳng chịu nhường
lá vẫn xanh-vàng từng mùa đợi
Nên nhớ vô chừng…
Anh biết không..?

Trang Nhung

Trả lời