Nhớ về nguồn

Nhớ Về Nguồn

Tiền bạc đến rồi lại đi
Chỉ có tình nghĩa, nhớ ghi suốt đời
Nhiều đêm thao thức lệ rơi
Thương Cha nhớ Mẹ, chơi vơi nghẹn ngào…
Thủa còn thơ ấu ước ao
Mai này thành đạt, ân trao đáp đền
Sinh thành dưỡng dục là trên
Nguyện lòng hiếu nghĩa… đôi bên vẹn tròn.
Công Cha như thể cao non
Nghĩa Mẹ rộng lớn, phận con nhớ hoài
Nhưng đời chẳng ai giống ai
Mỗi người một cảnh… đêm dài thở than…
Bôn ba lắm cảnh gian nan
Xa Cha xa Mẹ… lệ tràn hằng đêm
Nhiều khi chiếu ướt gối mềm
Biết bao ước muốn… lòng thêm nặng lòng.
Đến khi ổn định vừa xong
Chẳng còn Cha Mẹ… ước mong bất thành…!

Hoàng Hải