Nói với Elxa

Nói với Elxa
Tác giả: LOUIS ARAGON (Pháp)
Tôi nói về gió đông
Làm môi chúng mình bị nứt
Tôi nói về thời gian bay vun vút
Làm những ngày trẻ qua đi.
Tôi nói về quả tim
Không phải bằng sắt đá vô tri
Nên mềm trong tiếng nấc.
Tôi nói về ánh sáng ngày gay gắt
Làm mắt chúng mình cay.
Tôi nói về ánh sáng ngày
Và như con chim én mê bay
Nhưng vẫn không quên tìm về tổ cũ.
Khi tôi nói thật nhỏ
Về vẻ đẹp trên đời
Là nói về em thôi.
Nguyễn Minh Hoàng dịch

Trả lời