Phố vắng chiều mưa

********PHỐ VẮNG CHIỀU MƯA******

 Chiều mưa phố vắng lạnh hồn tôi
Tiễn buớc nguời đi hết thật rồi
Đã biết rằng em không trở lại
Mà sao vẫn đợi mặc đời trôi
Chiều mưa phố vắng lạnh hồn ngây
Lệ đắng trôi theo nỗi nhớ đầy
Khắc khoải hồn mơ bao kỉ niệm
Nghe buồn phảng phất tựa làn mây

Chiều mưa phố vắng lạnh vào tim
Lạc buớc đi hoang dõi mắt tìm
Dáng nhỏ năm xưa đâu chẳng thấy
Nghe buồn phủ kín một màu sim
Chiều nay phố vắng cũng trong mưa
Vẫn gốc cây Sưa* đã mấy mùa
Lẻ bóng âm thầm chôn kỉ niệm
Nghe hồn vỡ vụn giữ chiều mưa…!
Dũng Black