Thêm một lần yêu

THÊM MỘT LẦN YÊU
Đã yêu rồi em nào nghĩ gì đâu
Chỉ biết rằng trái tim không có lỗi
Em yêu anh thêm một lần bối rối
Lòng bồi hồi, bổi hổi những dư âm…
Em yêu anh giữa biển lớn sóng gầm
Chẳng đắn đo kiếp dã tràng xe cát
Em yêu anh bằng tâm hồn bát ngát
Trước mũi tàu bất khuất giữa phong ba
Em yêu anh mây ngàn dẫu bay xa
Dẫu nỗi nhớ đã thêm nhiều trăn trở
Giữa muôn trùng cuộn lên ngàn bão tố
Em sẽ là ngọn sóng cuốn tình anh
Em chỉ là nhỏ nhẹ vạt mây xanh
Bảng lảng nhớ giữa khung trời mùa hạ
Em ước gì mình là con sóng cả
Ru hồn anh êm ả giữa mây chiều…
Anh đến rồi!
Em thêm một lần yêu…
Hương Tình Yêu ( Blog Sông Quê)

Trả lời