Phượng xưa – Thanh Tùng

Đã bao mùa hạ qua rồi
Mà sao lòng vẫn bồi hồi phượng ơi!
Nay về nhặt cánh hè rơi
Nhặt hồn áo trắng một thời mộng mơ.
Bất ngờ nhặt được câu thơ
Ướp trong trang sách để chờ tặng ai
Ngỡ mình chạm phải tương lai
Buâng khuâng nhớ dáng tóc dài phượng xưa.
Nguyễn Thanh Tùng

Trả lời