Rượt trăng (Hàn Mặc Tử)

Ha ha! Ta đuổi theo trăng 

Ta đuổi theo trăng 
Trăng bay lả tả trên cành vàng 
Tới đây là nơi tôi được gặp nàng 
Rủ rê, rủ rê hai đứa tôi vào rừng hoang 
Tôi lượm lá trắng làm chiếu trải 
Chúng tôi kê đầu trên khối sao băng 
Chúng tôi soi chuyện bằng hơi thở 
Dần dần hao cỏ biến ra thơ 
Chúng tôi lại là người của ước mơ 
Không xác thịt chỉ là linh hồn đang mộng 
Chao ôi! Chúng tôi rú lên vì kinh động 
Vì trăng ghen, trăng ngã, trăng rụng xuống mình hai tôi. 
Hoảng lên nhưng lại cả cười 
Tôi toan níu áo nàng thời theo trăng 
Hô hô! Ta đuổi theo trăng! Ta đuổi theo trăng! 
Trăng! Trăng! Trăng! Trăng! 
Thả nàng ra, thôi thả nàng ra 
Hãy buông nàng xuống cho ta ẵm bồng 
Đố trăng trăng chạy đàng trời 
Tôi rú một tiếng trăng rơi tức thì ….

Trả lời