Tại em tại em

Tất cả là tại em thôi
Tại em quên hết những ngày yêu thương.
Tại em chằng chịu chung đường
Để anh bối rối đau thương nhường này .
Tại em ủ mặt chau mày
Tại em nên phải từ rày xa nhau .
Tại em không có trước sau
Để cho mi mắt mưa mau hàng hàng.
Tại em anh phải bàng hoàng
Nửa đêm tỉnh giấc chợt choàng tìm em.
Tại em __ tình chẳng ấm êm
Đêm đêm nhung nhớ càng thêm âu sầu .
Tại em chẳng bắc nhịp cầu
Tình kia đã lỡ âu sầu lòng anh .
Tại em__ tình quá mong manh
Còn tìm đâu nữa ? Ngày xanh xa rồi.
Tại em _ anh đứng lại ngồi
Quên ăn quên ngủ bồi hồi __ nhớ em …!!!

@Miu Miu Lười

Trả lời