Thơ buồn Cô đơn

Thơ buồn Cô đơn 

Có những lúc tôi cảm thấy cô đơn
Nhưng xung quanh không có ai chia sẻ.
Tôi cứ thế ngồi một mình lặng lẽ,
Để cô đơn xâm chiếm cả cõi lòng.
Có những lúc làm việc nhỏ chẳng xong,
Nhưng xung quanh chẳng có ai chung sức,
Tôi lại cố phải một mình tự lực,
Để trái tim thêm dày dạn thật nhiều.
Có những lúc tôi cảm thấy cô liêu,
Đôi chân bước tưởng chừng như gục ngã.
Xung quanh tôi vẫn toàn ai xa lạ,
Để tôi thành kẻ gục ngã cô đơn…
Ngọc Anh Branding,

Trả lời