Thơ Tình Buồn Nín đi em

Nín đi em
Nín đi em! anh chờ câu từ giã
Tình còn gì lưu luyến nữa mà mong?
Hãy bước đi theo nhục khúc xuân hồng
Để băng giá mùa đông anh gói trọn

Nín đi em! Bàn tay này rất ngắn

Mà tình em dài đến tận biển khơi
Cõi thênh thang đang vẫy cánh gọi mời
Chờ em họp vui vầy xây duyên mới
Nín đi em! Chớ mãi hoài nhỏ lệ
Chần chờ gì mà chẳng chịu chia tay?
Hãy đi đi đừng vương giọt đắng cay
Anh sợ lắm thứ tình thương hại ấy
Nín đi em! Hãy lau khô nước mắt.
Có một lần xin hiểu thấu cho anh
Tiếng yêu xưa nay chết hẳn trong lòng
Trái tim rỗng còn mong gì mà đợi.

Trả lời