Có một ngày như thế

CÓ MỘT NGÀY NHƯ THẾ
Tác giả: Nga Vu

Có một ngày ta nghẹn giấc ngủ trưa
Cứ thầm thì hình như ngoài kia lá đổ
Hạ mới sang mà thu đã chập chờn trước ngõ
Cốm vòng xanh mà đã quá xuân thì

Có một ngày chống chếnh hỏi yêu chưa?!
Mây cứ giăng mà mắt xanh trốn ngủ
Nắng cứ vàng sao hắt hiu cơn gió
Gọi mùa về cho cây lá xôn xao

Có một ngày ta đã tìm thấy nhau
Hoàng Hạc lâu cứ ôm ghì sắc nhớ
Để đôi khi thấy lòng tuôn bỡ ngỡ
Nói câu gì cũng không nhớ…bởi mình yêu!…

Có một ngày thương nhớ cứ phiêu diêu
Trên đỉnh phù vân gởi vào tiếng gió
Một tiếng thầm yêu đến ngàn năm còn đó
Rơi xuống trập trùng muôn thủa chẳng rêu phong…

Có một ngày như thế phải không?!….