Mấy độ xuân chờ

Có nhánh xuân nào vừa hé nụ
Duyên xưa thức dậy ở trong lòng
Người đi lâu lắm chưa về đến
Mong đợi ngậm ngùi trên bến sông

Có nhánh xuân nào đang héo úa
Người ơi! Đau lắm trái tim hồng
Đâu đây phảng phất hương sầu nhớ
Hỏi người phương ấy có về không

Có phải xa xôi đường muôn dặm
Hay quên đi mất chút hương thừa
Đã mấy xuân rồi không về nữa
Bao giờ thương đến lối quen xưa

Có tiếng xuân về ngoài ngõ vắng
Nghe trong tim nhỏ tiếng reo mừng
Chỉ thấy con thuyền vừa tách bến
Đôi mắt đượm buồn lệ rưng rưng…

Xuân Mai

Trả lời