Mắt lệ chưa khô

Mắt lệ chưa khô

Mười năm mắt lệ đong đầy
Bến xưa bờ cũ, còn đây dấu hài
Người tình đi lạc cõi say
Mờ con mắt giữa bóng ngày phôi pha
Mười năm dâu biển nhạt nhòa
Áo xuân bạc thếch cánh hoa lan rừng 
Mười năm lòng mãi rưng rưng
Tím buồn rụng xuống đong chừng..mười năm
Mười năm dệt kiếp tơ tằm
Có bao nhiêu mối tơ lầm lỡ vương?
Mười năm chưa cạn sầu tương
Mộng bao nhiêu giấc chưa tường mơ xa
Mười năm như thoáng chiều qua
Như bao thu mãi lơi là người ơi
Chợt nghe tiếng vỡ bên đời
Chính ta vừa mới đánh rơi tuổi trần..
Mười năm trở gối giai nhân
Giấc u mê ấy bao lần miên man
Tàn đêm vẫn thấy mơ màng
Tỉnh ra mới biết đã tan nát lòng!
Ngọc Vân