Mối tình đầu

mười sáu trăng tròn
lúng liếng mắt huyền
ngọt ngào môi son
bẽn lẽn cười duyên

thả trôi tóc tuyền
thoảng hương bồ kết
em làm đảo điên
tình tôi tha thiết
chiều xưa ly biệt
em mắt lệ sầu
tôi tìm mãi miết
đau xót buồng cau

chúng mình xa nhau
em về phố màu
tôi khóc tình đầu
ôm trọn niềm đau

ngày tháng trôi mau
bao mùa trái sáu
em còn nhớ nhau???
tình đầu tôi đợi

mười năm vời vợi
em không về nữa
đường xưa lá rơi
tôi về đơn côi….
thả mảnh hồn trôi…thôi không còn đợi.

Hoa Oải Hương tặng Quỳnh Nguyễn ( Thobuon.com)

Trả lời