Thơ thứ sáu …

Đã nhiều lần anh hỏi mãi một câu
Yêu anh không mà bảo thương với nhớ
Em nghĩ mãi , anh đúng như trẻ nhỏ..
Biết rồi mà…nhưng vẫn thế – muốn nghe..!

Chiều hôm nay thứ sáu rồi đấy nhé
Cuối tuần này anh có nhớ về thăm
Con đường cũ  lối mòn ra bến đợi
Ngập lá vàng… anh có biết hay không..!?

Chiều thứ sáu…hôm nay đã chớm đông
Em hẹn lòng sẽ chờ anh về tới
Con đường xưa mình cùng nhau trăng đợi
EM nói nhiều để anh thấy…Em yêu..!

Chợt thấy lo..đã sang chiều thứ sáu
Quá nửa vời…nắng cũng đã nhạt phai
Tại ai đây…?.. mà đường cũ vẫn dài..
Thơ thứ sáu ..chiều nay em lại viết..!!!

===============

Lan Anh