Thơ tình buồn

Buồn này biết sẻ cùng ai 
Buồn sao cứ mãi dẳng dai thế này 
Buồn đêm rồi lại tới ngày 
Buồn tình nên mới dọa đầy tấm thân
Buồn này âm ỉ thâm tâm
Buồn con chim sáo âm thầm sang sông 
Buồn người quân tử thay lòng
Buồn đôi Loan Phượng sổ lồng ngác ngơ 
Nỗi buồn này đến bao giờ
Buồn sao người cứ thẩn thờ sông tương 
NguyenNgoc