Thơ vui mặc kệ tất cả

kệ mẹ đêm dài kệ mẹ em.
Kệ mẹ gian nan, kệ mẹ người.
Kệ mẹ xa xôi và gần gũi.
Kệ mẹ ai buồn giữa cuộc vui
kệ mẹ mưa về bỏ chiều phai
kệ mẹ hư vô bỏ ngậm ngùi
kệ mẹ đêm chưa qua ngày chưa tới
kệ mẹ tay buồn không bàn tay
kệ mẹ vui buồn bỏ mặc ai
kệ mẹ chăn không bỏ mặc người
kệ mẹ hoang vu và nhỏ bé
kệ mẹ tôi ngồi giữa đời tôi .
Sưu tầm

Trả lời