Thu Lạnh – Tuyết Trang

Thu Lạnh 
Thu đã về rồi phải không anh? 
Bên song nhìn lá rơi lìa cành 
Chút dạ ngẩn ngơ lòng cô quạnh 
Nay chắc bên người thu đã sang. 
Nơi ấy gió thu lạnh không anh?
Có làm anh se sắt trong lòng 
Để em gởi chút tơ trời nắng 
Dệt mảnh tình nồng sưởi ấm anh?
Nơi đó sương thu nhiều không anh? 
Có làm lạnh lá cỏ bên thềm
Có làm anh nghe lòng giá buốt 
Nhớ chút tình nao một thuở không?…
Nơi đó mây thu nhiều không anh?
Bềnh bồng trôi hay vẫn phủ quanh 
Em xin chút gió đưa mây loãng 
Hướng về đấy cho em thấy anh!.


Tuyết Trang

Trả lời