Tình Như Chiếc Lá Thu – Thùy Trang

Giao mùa sợi nắng hanh hao
Gió Thu man mác ngọt ngào vàng phai
Phất phơ từng hạt mưa bay
Chao nghiêng theo gió trải dài tít xa…

Khơi lòng khúc hát ngân nga
Bao nhiêu phiền muộn ngày qua tan dần
Thu đi trút hết lá vàng
Cành thay lộc biếc khẽ khàng điệu ru

Tình sầu như chiếc lá thu
Úa vàng phai rụng, tương tư ích gì!

Trả lời