Đắng lòng

Ta trách ta vô tình chẳng đủ
Để quên hình bóng cũ từng quên
Ly cà phê đắng không tên
Rơi từng giọt nhớ đè lên ngõ hồn.

Góc quán nhỏ, vùi chôn tình nhỏ
Tiễn ai rồi, ai có biết không
Từng đêm mưa ướt giấc nồng
Chốn xưa còn đó bóng hồng nay đâu?

Đêm hiu hắt nhạc sầu não nuột
Lời ca làm tê buốt tim côi
Bao năm tưởng đã quên rồi
Sao như nguyên vẹn…người ngồi bên ta?..

Rời chốn cũ lệ sa mặn đắng
Tiếng giày khua đêm vắng như rên
Tình ơi ta đã cố quên
Sao còn gởi lại mũi tên xé lòng?….

Thanh Hải