Tôi không là cô học trò ngoan

Tôi không là cô học trò ngoan

Cứ mỗi lần nghe thầy la xối xả
Tôi chỉ thấy trong tâm mình là lạ
Nghe nghẹn ngào,không nức nở gì đâu.
Chiều thứ bảy sinh hoạt lớp với nhau
Chiếc áo dài mà tôi không thèm mặc
Đã vài lần bạn bè, thầm nhắc
Nhưng cái tính ngang tàng,cứ bảo tại trời mưa.
Rồi hôm nay tôi nhớ lại chuyện xưa
Lúc tan học thầy là anh, là bạn
Ngồi bên nhau chuyện trò ,thầy căn dặn:
“Đã lớn rồi,phải biết lớn… nghe chưa”.
Anna Lyn

Trả lời