Gửi anh nỗi nhớ phương xa

Nhớ anh thao thức đêm dài
Nhớ anh em lại miệt mài viết thư.
Nhớ anh em lại tương tư
Nhớ anh em ước giá như ở gần.
Nhớ anh lòng dạ tần ngần.
Nhớ anh cho thấy ta cần nhau hơn.


Nhớ anh nhớ những nụ hôn.
Nhớ luôn cả lúc chập chờn giận nhau.
Nhớ anh ra đứng vườn sau
Nhìn buồng cau trổ ước mau tương phùng.
Nhớ anh một mối tình chung.
Đông về đan nỗi nhớ nhung thêm nhiều.
Nhớ anh giữ trọn nghĩa yêu.
….Năm châu bốn biển sớm chiều không phai!

JANA

Trả lời