Trăng…

Em sắp về chưa, Trăng sắp lên 

Bóng tối ngoài kia đang xuống dần 

Đầu Thu gió thổi buồn chi lạ 

Lên nhé trong tôi phút đợi chờ! 


Em sắp về chưa, Trăng đang lên 

Thơ thẩn mình tôi với đêm này 

Nửa vầng Trăng khuyết còn xa vắng 

Nên nửa hồn tôi gửi theo người 


Em sắp về chưa, Trăng đã lên 

Ánh Trăng êm ả phủ núi đồi 

Nửa vầng Trăng khuyết…không còn khuyết 

Sao nửa hồn tôi vẫn dại khờ 


Em sắp về chưa, Trăng sắp tàn 

Gió Thu man mác, ánh Trăng tàn 

Nửa hồn khờ dại còn ở lại 

Tôi vẫn ngồi đây đợi em về 


Em sắp về chưa, ngày sắp về 

Tôi còn lưu luyến mảnh Trăng Thu 

Còn nghe thương nhớ đêm cô quạnh 

Một thoáng vấn vương chợt trở về 


Em sắp về chưa, ngày đang về 

Hết rồi một tối, tôi … với tôi 

Ngoài kia nắng sớm buông trên lá 

Những giọt sương khuya rơi ngậm ngùi 


Em sắp về chưa, ngày đã về 

Gió thu xao xuyến cõi lòng tôi 

Đong đưa giọt nắng buồn hiu hắt 

Vài chiếc lá rơi một góc trời 


Em sắp về chưa, ngày sắp tàn 

Tôi ngồi lặng lẽ giữa chiều Thu 

Tình ơi! Ngoan nhé! Thôi hờn dỗi 

Em hỡi! Về đây tôi mong chờ 

………………………………………….. …. 

Em sắp về chưa, Trăng sắp lên… 


Đầu Thu, 10.1999 

Trả lời